Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (CA)

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (CA)

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy změněno 28. Listopad 2023, naposledy zkontrolováno 28. Listopad 2023 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v Kanadě.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, co děláme s údaji, které o vás získáme prostřednictvím https://www.nolimeo.com/cs/. Doporučujeme pozorně si přečíst toto prohlášení. Při našem zpracování dodržujeme požadavky právních předpisů na ochranu soukromí. To mimo jiné znamená, že:

 • jasně uvádíme účely, pro které zpracováváme osobní údaje. Děláme to prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • naším cílem je omezit shromažďování osobních údajů pouze na osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností;
 • nejprve vyžadujeme výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v případech vyžadujících váš souhlas;
 • přijímáme příslušná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a také to požadujeme od stran, které zpracovávají osobní údaje naším jménem;
 • respektujeme vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět přesně, jaké údaje o vás máme, kontaktujte nás.

1. Účel a kategorie údajů

Můžeme shromažďovat nebo přijímat osobní údaje pro řadu účelů spojených s našimi obchodními operacemi, které mohou zahrnovat následující: (kliknutím rozbalíte)

2. Zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona, na základě příkazu orgánu činného v trestním řízení, v rozsahu povoleném jinými právními předpisy, za účelem poskytnutí informací nebo pro vyšetřování záležitosti týkající se veřejné bezpečnosti.

If our website or organisation is taken over, sold, or involved in a merger or acquisition, your details may be disclosed to our advisers and any prospective purchasers and will be passed on to the new owners.

3. Jak reagujeme na nastavení Nesledovat (Do Not Track) a Globální ovládání soukromí

Náš web reaguje a podporuje pole hlavičky požadavku Nesledovat Do Not Track (DNT). Pokud ve svém prohlížeči zapnete DNT, budou nám tyto preference sděleny v hlavičce požadavku HTTP a nebudeme sledovat vaše chování při procházení.

4. Cookies

Naše webové stránky používají cookies. Další informace o souborech cookie naleznete v Zásadách cookies na naší webové stránce Zásady používania súborov cookie (CA)

5. Zabezpečení

Zavázali jsme se k zabezpečení osobních údajů. Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití a neoprávněný přístup k osobním údajům. Tím je zajištěno, že k vašim údajům mají přístup pouze nezbytné osoby, přístup k datům je chráněn a naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

Bezpečnostní opatření, která používáme, zahrnují:

 • DKIM, SPF, DMARC and other specific DNS settings
 • (START)TLS / SSL / DANE Encryption
 • HTTP Strict Transport Security and related Security Headers and Browser Policies
 • Website Hardening/Security Features
 • Security measures of hardware that contain, or process personal data.
 • Vulnerability Detection

6. Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran propojené odkazy s našimi webovými stránkami. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou s vašimi osobními údaji nakládat spolehlivě nebo bezpečně. Doporučujeme, abyste si před použitím těchto webu přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek.

7. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznámit, abyste si byli vědomi jakýchkoli změn. Kromě toho vás budeme informovat, kdykoli to bude možné.

8. Přístup a úprava vašich údajů

Máte-li jakékoli dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, kontaktujte nás. Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abychom si mohli být jisti, že nemodifikujeme ani neodstraňujeme žádná data nesprávné osoby. Požadované informace poskytneme až po obdržení ověřitelné žádosti spotřebitele. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací.

8.1 Pokud jde o vaše osobní údaje, máte následující práva

 1. Můžete odeslat žádost o přístup k údajům, které o vás zpracováváme.
 2. Můžete požádat o přehled údajů, které o vás zpracováváme, v běžně používaném formátu.
 3. Můžete požádat o opravu nebo vymazání údajů, pokud jsou nesprávná nebo již nejsou relevantní. Pozměněné informace se případně předají třetím stranám, které mají přístup k dotyčným informacím.
 4. Máte právo kdykoli odvolat souhlas s výhradou zákonných nebo smluvních omezení a přiměřené lhůty. O důsledcích takového odvolání budete informováni.
 5. Pokud jde o nedodržení podmínek PIPEDA, máte právo obrátit se na naši organizaci a v případě, že se problém nevyřeší, na Úřad komisaře pro ochranu soukromí Kanady.
 6. Přístup k osobním informacím v alternativním formátu poskytneme osobě se smyslovým postižením, která má právo na přístup k osobním informacím v rámci PIPEDA a která požaduje, aby byly tyto informace předávány v alternativním formátu, pokud (a) verze informace již v tomto formátu existuje; nebo b) její převod do tohoto formátu je přiměřený a nezbytný k tomu, aby jednotlivec mohl vykonávat svá práva.

9. Děti

Naše webové stránky nejsou navrženy tak, aby přilákaly děti, a naším záměrem není shromažďovat osobní údaje od děti ve věku kdy nemohou poskytovat souhlas v zemi jejich pobytu. Žádáme proto, aby nám děti ve věku kdy nemohou poskytovat souhlas neposkytovaly žádné osobní údaje.

10. Kontaktní údaje

WEBWELL GROUP s.r.o.
Brekov 199, 066 01 Humenné
Slovensko
Webová stránka: https://www.nolimeo.com/cs/
E-mail: info@nolimeo.com

Telefonní číslo: +421948123878

11. Data Requests

For the most frequently submitted requests, we also offer you the possibility to use our data request form

×

Pro zásady a postupy organizace jsme určili kontaktní osobu, na kterou lze zasílat stížnosti nebo dotazy:
WEBWELL GROUP s.r.o.
[email protected]

Příloha

WPML

WPML uses cookies to identify the visitor’s current language, the last visited language and the language of users who have logged in.

While you use the plugin, WPML will share data regarding the site through Installer. No data from the user itself will be shared.

WPML Translation Management

WPML Translation Management will send the email address and name of each manager and assigned translator as well as the content itself to Advanced Translation Editor and to the translation services which are used.

WPML String Translation

WPML String Translation will send all strings to WPML’s Advanced Translation Editor and to the translation services which are used.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Tento web používa na zhromažďovanie záznamov o súhlase sadu Privacy Suite for WordPress od spoločnosti Complianz. Pre túto funkciu je vaša IP adresa anonymizovaná a uložená v našej databáze. Ďalšie informácie nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov Complianz.

Burst Statistics

This website uses Burst Statistics, a Privacy-Friendly Statistics Tool to analyze visitor behavior. For this functionality we (this website) collect anonymized data, stored locally without sharing it with other parties. For more information, please read the Privacy Statement from Burst.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Tento web používa na zhromažďovanie záznamov o súhlase sadu Privacy Suite for WordPress od spoločnosti Complianz. Pre túto funkciu je vaša IP adresa anonymizovaná a uložená v našej databáze. Ďalšie informácie nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov Complianz.

WPML

WPML uses cookies to identify the visitor’s current language, the last visited language and the language of users who have logged in.

While you use the plugin, WPML will share data regarding the site through Installer. No data from the user itself will be shared.