Tiráž

Tiráž

Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 28. november 2023.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

WEBWELL GROUP s.r.o. s. r. o.
Brekov 199, 066 01 Humenné
Slovensko
E -mail: hello@nolimeo.com
Telefónne číslo: +421948123878
IČ DPH: SK 2121398961

Právny zástupca (zástupcovia) WEBWELL GROUP s.r.o. s. r. o.:

Timotej Bludovič

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Os PO, oddiel: Sro pod licenciou alebo registračným číslom:

vložka č. 41437/P

Sme ochotní alebo povinní zúčastniť sa postupov riešenia sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.

2.1 Die Eigentumsanteile der Gesellschaft (Aktienkapital), die von ihr ausgegeben wurden:

5000€